Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кампании

КАМПАНИИ

 

 

1. Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества – 26 юни

От 1988 г. отбелязваме 26 юни като Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. За такъв той е определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 г. Идеята на инициативата е всички хора по света да изразят своята активна позиция и съпричастност с усилията за ограничаване разпространението на наркотиците.

Eдна от целите на кампанията у нас е да се повиши активността на организациите, работещи на местно ниво по проблемите на злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Така, чрез предоставянето на гражданите на статистически данни, здравно- образователни и информационни материали по темата за наркотиците, посланията на инициативата ще достигнат до широката общественост.

В България на местно ниво функционират 27 Общински съвети по наркотични вещества и Превантивно-информационни центрове към тях, които осъществяват дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г.

По повод 26 юни се организират и провеждат тематични събития, включващи:

 • кампании: срещу шофиране след употреба на наркотични вещества; спортът като превенция на рисковото поведение при подрастващите чрез провеждане на спортни състезания; флашмоб, носещ посланието на кампанията; форум театър с ученици;
 • конкурси за рисунка, фотография, клип, есе, разказ и др. на тема: превенция употребата на наркотични вещества;
 • срещи с бивши наркозависими - разкази от първо лице;
 • кинолектории с последващи дискусии;
 • тематични беседи, интерактивни игри и казуси, които ще провокират репетиция на адаптивно социално поведение на деца и младежи в различни рискови ситуации. Акцент на дискусиите ще бъде споделянето на достоверни факти за наркотичните вещества по подходящ начин за възрастовия диапазон на аудиторията. Целева група са местните деца и младежи разпределени в два възрастови потока;
 • дискусии с родители, които ще бъдат информирани както за видовете наркотични вещества и ефектът им върху организма, така и за рисковите и защитните фактори, свързани с етапите на зависимост;
 • предоставяне на здравно-образователни и превантивно - информационни материали както за деца, младежи и родители, така и за широката общественост.

Ето някои от основните факти, върху които се фокусира Международният ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества през 2021 г.:

 • Пазарът на наркотици се възстанови успешно след пандемията от COVID- 19, като задейства или ускори съществуващата динамика на трафика на целия световен пазар на наркотици.
 • Производството на канабис се е увеличило почти четирикратно през последните две десетилетия. Процентът на подрастващите, които възприемат канабиса като вреден, е намалял с 40%. Затова трябва да се работи по-тясно с младите хора и да се повиши осведомеността им относно потенциалните рискове за здравето от употребата на наркотици.
 • Нарастващата роля на технологиите. По време на глобалната пандемия от COVID-19 технологичните иновации спомогнаха за разработването на нови начини за лечение на хора с проблемна употреба на наркотици, както и за увеличаване обхвата на здравните специалисти.
 • Наблюдава се нарастване на броя на хората, които употребяват наркотици. Те и хората с проблемна употреба на наркотици са особено уязвими към ефектите на COVID-19. Трябва да им се осигури нужната подкрепа по време на възстановяването от COVID-19.

 

2. Световен ден за психичното здраве - 10 октомври

Според данните на СЗО над 450 млн. души по света имат психични разстройства. Българите най-често страдат от тревожни разстройства - 11.4% от населението, разстройства на настроението (депресии и афективни състояния) - 6.2%, злоупотреби с вещества  - 3,3 %. Статистиката показва, че у нас по-често боледуват жените, освен това те по-често се обръщат за професионална помощ от мъжете. По възрастови групи най- висок риск от заболяване от тежка депресия има групата от 20 до 34 години. За съжаление все по-рядко хората с подобни проблеми се обръщат за помощ към лекарите.

Основната причина за поява на тези разстройства е стресът в ежедневието и особеностите на начина на живот. Социално-икономическите фактори, генетичната предразположеност и особеностите на съответната култура са сред другите фактори, които водят до тези разстройства. Първите симптоми, които биха могли да издават наличието на проблеми са безсъние, честа умора, лошо настроение раздразнителност. В тези случаи човек трябва да потърси медицинска помощ при съответния специалист – психиатър, психотерапевт, психолог. При хронични заболявания, свързани с дефицит на социални умения и възможности за самостоятелен живот, в терапията е необходимо да се включват и социални работници, които да провеждат психосоциална рехабилитация на потърпевшите. Нужно е и обществото да преодолее стигмата към психиатричната помощ и проблеми, за да се получи адекватно лечение още в ранните стадии на разстройството.

За психичното ни здраве не е нужно да се грижим само при възникнал проблем. Превантивни мерки, за изграждане на ресурси за справяне със стресови ситуации се предприемат с помощта на специалисти по цял свят.

 

3. Международен Ден за безопасен интернет – всеки втори вторник на месец февруари

На 8 февруари 2004 година Европейската мрежа от центрове за безопасен интернет Insafe отбелязва за първи път Деня за безопасен Интернет. Денят е част от усилията на партньори по целия свят да гарантират по-безопасен Интернет за всички потребители и особено за младите хора.

Денят за безопасен интернет се отбелязва всяка година във втория вторник на февруари. Различни институции организират различни инициативи с цел да се привлече вниманието към необходимостта да се осигури на децата и младите хора по-безопасна онлайн среда, така че те да могат да се възползват от възможностите, предоставяни от Световната мрежа без големи рискове.

Започнал като европейска инициатива, през последните години Денят за безопасен интернет се отбелязва в над 150 държави на всички континенти.

За повече информация за опасностите, на които се излагаме ежедневно в мрежата, вижте предоставените електронни книжки от ОбСНВ и ПИЦ Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч