Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кмет мандат 2015 - 2023

Корнелия Маринова - кметКорнелия Маринова

Корнелия Добрева Маринова е български политик. Родена на 10.11.1960 г. С Решение на ОИК-Ловеч 224-МИ/04.11.2019 г. е обявена за Кмет на Община Ловеч за втори мандат.

Образование

Завършила Гимназия с преподаване на френски език „Захари Стоянов“, Сливен със златен медал. Магистър по биология и химия от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Има придобита професионална квалификация по управление на средното образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Биография

От 1992 до 2011 г. работи като директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Ловеч. От 7 ноември 2011 г. до май 2013 г. е Председател на Общинския съвет на Ловеч.

С решение на правителството на Република България, е заместник-член в българската делегация в Европейския комитет на регионите. Участва в Комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX). Във втория си мандат като заместник-член в Европейския комитет на регионите Корнелия Маринова участва в Комисия по икономическа политика (ECON) и Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE).

Народен представител в 42-рото Народно събрание от ПП ГЕРБ от 11-МИР Ловеч, член на Комисията по образование и наука, Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите, Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика, Комисията по околната среда и водите. Народен представител от ПП ГЕРБ от 11-МИР Ловеч в 43-то Народно събрание, Заместник-председател на Комисията по образование и наука и член на Комисията по околната среда и водите.

На Местните избори през 2015 г. Корнелия Маринова печели изборите за кмет, като на втори тур побеждава кандидата на БСП Минчо Казанджиев с 51.74% на 48.26%. Обявена за Кмет на Община Ловеч с Решение на ОИК 391-МИ/01.11.2015 г.

На Местните избори през 2019 г. Корнелия Маринова печели втори мандат, като побеждава кандидата на БСП Радина Банкова с 48.45% на 46.45%. Обявена за Кмет на Община Ловеч с Решение на ОИК 224-МИ/04.11.2019 г.

От 2015 г. Корнелия Маринова е Председател на Комисията по европейски фондове, национални и международни програми и проекти на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), както и активен член на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм. Заместник-председател на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“. От 17.09.2020 г. е член на Регионален съвет за развитие (РСР) за Северозападен район за планиране (СЗР).

Председател на Общински комитет „Васил Левски“ – Ловеч. Член на Управителния съвет на Фондация „Васил Левски“, член на Управителния съвет на Общобългарски комитет „Васил Левски“, както и на „Сдружението на възрожденските градове“.

Награди

Почетен плакет на Народното събрание 2017 г.

Почетен плакет „140 г. Учредително народно събрание“ 2019 г.

Почетен плакет на Министерството на вътрешните работи 2020 г.

Семейство

Омъжена с две дъщери.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч