Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

14.КАО_АО 20 Издаване на комплект документи по искане на граждани и заверка на данните на свидетелите, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка

Нормативно основание: чл. 42, ал.1 т.18 , чл.43, ал.7 във връзка с чл.3, ал.7 от НОАМТЦУТОЛ

Необходими документи:

         1.    Документ за самоличност /след сверяване на данните се връща/;
         2.    Молба-декларация за обстоятелствена проверка 
Срок за изпълнение: 7 дни
такса: 15.00 лева
Срок на валидност:  Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор