Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Контакти

Община Ловеч

Общинска преброителна комисия

Ул. „Търговска“ № 22, ст. 207, тел. 068 688 255, 068 688 370

 

Национален статистически институт

Преброяване 2021 https://census2021.bg/