Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ /деклариране на брой съдове и честота на извозване