Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ГРАФИК НА ЗАЯВЕНИТЕ ПРЕДИЗБОРНИ ПРОЯВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ КЪМ 10:00 Ч. НА 17.10.2019 Г.