Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Местни избори 2019

Условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания по Общинско радио „Ловеч”

УСЛОВИЯ  И  РЕД За предоставяне на време за отразяване на  предизборната кампания по Общинско радио „Ловеч”   Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, Общинско…

Заповед № 3-1341 / 09.09.2019 г.

Относно: определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци - част I и на избирателните списъци - част II на територията на Община Ловеч, във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове,…