Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана до политическите партии и коалиции за сформиране състав/ите на Подвижна/и Секционна/и избирателна/и комисия/и (ПСИК) на територията на Община Ловеч за провждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени а 27.10.2019 г.