Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списък на кметства, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства в Община Ловеч

На основание § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс в следните населени места на Община Ловеч, ще се произвеждат избори за кмет на кметство:

 

№ по ред

Населено място

Брой избиратели към 10.07.2019 г.

1

 Александрово

1966

2

 Баховица

972

3

 Дойренци

984

4

 Лисец

639

5

 Малиново

698

6

 Славяни

589

7

 Слатина

564

8

 Радювене

534