Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В брой 35 от 15.05.2015 г. на „Държавен вестник“ беше обнародвано Постановление №114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й. Изменените Методически указания, както и всички приложения към тях, можете да намерите на официалния сайт на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в секция
Обновяване на жилища

1. Нормативни документи

2. Етап 1 - Регистрация на Сдружение на собствениците (СС)

3. Етап 2 - Документи за финансова помощ

4. Приложение № 14 - Условия за минимални помощи (de minimis)

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi