Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Новини

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 01.09.2021Г. ДО 30.11.2021Г.

Относно: Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения.

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 01.08.2021Г. ДО 31.08.2021Г.

Относно: Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Провеждането на културни, развлекателни и спортни…

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 01.08.2021Г. ДО 31.08.2021Г.

Относно: Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения.

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 01.06.2021Г. ДО 31.07.2021Г.

Относно:  Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Провеждането на културни, развлекателни и спортни…

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 01.06.2021Г. ДО 31.07.2021Г.

Относно: Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения.

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, В КОЯТО СА ОПИСАНИ ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИМУНИЗАЦИОННА КАМПАНИЯ.

Относно: Заповед № РД-01-142/04.03.2021г. за изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г. и Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г. Заповед…

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която от 01.03.2021 г. се променят противоепидемичните мерки.

Относно: Изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г.

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която от 15.02.2021г. се допуска Провеждане на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището

Относно: Допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.