Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

125 са обявените свободни работни места за община Ловеч в ДБТ

125 са свободните работни места на територията на Община Ловеч към 25 януари тази година, сочи справка на дирекция „Бюро по труда“ - Ловеч.

45 от обявените свободни работни места са за длъжността „личен асистент“. През 2021 година Община Ловеч предоставя нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. Това е специализира социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст, които нямат възможност да се самообслужват.

Капацитетът на новата социална услуга е 163 потребители, които ще получават подкрепа в домашна среда от 45 лични асистенти.

Един асистент обслужва средно трима потребители, при 8 - часов работен ден.

Приемът на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за заемането на длъжността „личен асистент“ стартира на 15 януари т. г. Необходимите документи се подават в сградата на „Домашен социален патронаж“, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 часа и от 13.00 ч. до 16,30 ч.

15 от обявените свободни места са за длъжността „ Машинен оператор, обувно производство“, 10 са за „Машинен оператор, шиене“.

Търсят се също техници, механици, пакетировачи и технолози.

Фирмите се нуждаят още от началници смяна, зам.-директори, технически директори, ръководители на направления,  главни технолози в преработващата промишленост, което показва, че на пазара на труда има немалко възможности за професионална реализация.

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi