Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Акт за административно нарушение за гражданин, стоварил отпадъци в ловешки квартал

ÐÐºÑ Ð·Ð° админиÑÑÑаÑивно наÑÑÑение за гÑажданин, ÑÑоваÑил оÑпадÑÑи в ловеÑки кваÑÑал

За броени часове служители на отдел „Контрол и сигурност“ на Община Ловеч установиха кой на 20 февруари 2018 г. е стоварил неправомерно  с камион строителни отпадъци в кв. „Младост“ между блок 315 и кафе аперитив „Аризона”. Това е гражданинът С. П. С., на който е съставен акт за установяване на административно нарушение. Той е нарушил разпоредбите на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата, приета от Общинския съвет в Ловеч, и съответно подлежи на глоба.
Сигналът бе подаден във фейсбук по обяд на 20 февруари от гражданин на кв. „Младост“, който  е заснел случката.
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч