Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Акция в Ловеч под наслов „Децата нямат спирачки!“

ÐкÑÐ¸Ñ Ð² ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´ наÑлов âÐеÑаÑа нÑÐ¼Ð°Ñ ÑпиÑаÑки!â

Днес, 20 септември, се проведе „Акция пътна безопасност“, организирана съвместно от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/  и РУ- Ловеч.

Целта на кампанията е свързана с началото на новата учебна година. Идеята е да се популяризира стратегията за това как децата да са в безопасност на пътя - „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”. Инициативата се провежда във връзка с 21 септември, който е обявен за Ден без жертви на пътя в България. Датата съвпада и с Европейския ден без загинали на пътя, който е част от Европейската седмица на мобилността.

Активни участници в акцията бяха ученици от 10 клас на паралелка с професионално направление ‚,Сигурност“ на СУ “Тодор Кирков“. На две места в града с натоварено движение  учениците, подпомогнати от полицейските служители на РУ-Ловеч, раздаваха брошури на водачите на моторни превозни средства. Съдържанието им насочва вниманието им в посока превантивни мерки спрямо подрастващите, защото „Децата нямат спирачки!“

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч