Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Амонякът във въздуха край ловешкото предприятие "Мелта 90" днес е близо 12 пъти под допустимата норма

ÐмонÑкÑÑ Ð²Ñв вÑздÑÑа кÑай ловеÑкоÑо пÑедпÑиÑÑие "ÐелÑа 90" Ð´Ð½ÐµÑ Ðµ близо 12 пÑÑи под допÑÑÑимаÑа ноÑма

През днешния ден, 20 май 2022 г., продължават измерванията на нивото на амоняк в атмосферния въздух в района на ловешкото предприятие "Мелта 90" АД. Те се извършват от специализирана лаборатория на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен.

Към  12.00 часа в петък са отчетени стойности 0.021 мг/ куб. м при 0.25 мг/ куб. м пределно допустими концентрации. Тоест близо 12 пъти по-малко.

При 12 броя извършени проби средната измерена стойност е 0.025 мг/ куб. м, а максималната измерена стойност е 0.042 мг/ куб. м.

Измерванията започнаха от 17.00 часа на 19 май 2022 г.  и ще продължават 24 часа. Очакват се през следващите дни други 72-часови измервания. С проблема са ангажирани още  от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Тревогата дойде от факта, че вчера към 19.00 часа бяха отчетени стойности, които превишават близо три пъти допустимите.

Още във вторник при проверка след сигнал институциите установиха, че замърсяването на въздуха идва от теч на амоняк от хладилната инсталация.

Снощи се проведе спешно заседание на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия на територията на Община Ловеч. След него кметът Корнелия Маринова успокои гражданите, че нивото на амоняк вече е в нормите.

Кметът днес коментира, че „Мелта 90“ АД явно не са изпълнели задълженията си по техния авариен план и да подадат сигнал за авария –  към РДПБЗН – Ловеч и към Община Ловеч. Такъв сигнал не е постъпвал. Ако планът не се изпълнява, това създава рискове и ражда тревога за гражданите, пояснява кметът Корнелия Маринова.

Вариантите пред проблемния хладилник са извършване на спешен текущ ремонт или спиране. За спиране от експлоатация обаче институциите  трябва да преценят, че инсталацията е негодна. Това става с разпореждане на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

 

Община Ловеч, пресцентър

20.05.2022 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия