Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Апел към жителите на община Ловеч: Зачестиха пожарите, бъдете отговорни!

Ðпел кÑм жиÑелиÑе на обÑина ÐовеÑ: ÐаÑеÑÑиÑа пожаÑиÑе, бÑдеÑе оÑговоÑни!

Апел към жителите на община Ловеч за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища и други растителни остатъци отправят на 5 август 2022 г. от РСПБЗН – Ловеч. Специално внимание се обръща кметовете и кметските наместници на селата от общината за контрол за спазване на правилата за пожарна безопасност. Причината за обръщението  са зачестилите пожари в полски и и горски територии.

Следва обръщението:

Съгласно заповед на министъра на земеделието № РД09-847/22.07.2022 г. в периода от 25 юли до 7 август 2022 г. на земеделските стопани се забранява да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти.

Апелираме за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

Как да се опази природата от пожар?

- Не изхвърляйте незагасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

- Паленето на огън в гората и на полето е забранено, особено при наличие на силен вятър – той може да разнесе горящите частици, без да имате  възможност за навременна реакция.

- Силният вятър увеличава притока на кислород към огнището и подпомага развитието на пожара.

- Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събирането, окосяването и извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

- За да се предотврати самозапалване, прясното сено се складира на дебел слой само след като изсъхне.

- Абсолютно забранено е изгарянето на стърнищата!

- Ако забележите признаци за пожар в природата (дим, мирис на изгоряло и пламъци), действайте веднага - обадете се на телефон  112.

Разрастването на пожарите става много бързо, а овладяването и гасенето им - изключително трудно!

Бъдете отговорни!

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия