Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Арх. Минчо Петков: По-добре да изчакаме „Цветница“ и да започнем рехабилитацията на площад „Т. Кирков“ след празника

ÐÑÑ. ÐинÑо ÐеÑков: Ðо-добÑе да изÑакаме âЦвеÑниÑаâ и да запоÑнем ÑеÑабилиÑаÑиÑÑа на плоÑад âТ. ÐиÑковâ Ñлед пÑазника

Ако проектът за ремонт на площад „Тодор Кирков“ в Ловеч не стартира до средата на март, по-добре да изчакаме провеждането на празника „Цветница“ и да започнем работа по рехабилитацията на площада след 2 април. Това каза арх. Минчо Петков, главен архитект на Община Ловеч, по повод провеждането на празника „Цветница – 2018“. Както е известно, рехабилитацията се забави поради обжалване в съда на един от участниците в обществената поръчка.

На пресконференция на 13 февруари арх. Петков каза още:

„Бих искал да изразя съгласие с авторите на едно писмо до Община Ловеч, които пишат, че провеждането на празника „Цветница“ на площад „Тодор Кирков“ е дългогодишна традиция, която винаги се е радвала на подкрепа от граждани, гости на града и местния бизнес. Преместването на празника тази година е продиктувано от плановете на Община Ловеч да започне работа по планираната рехабилитация на площад „Тодор Кирков“. Този проект е от първостепенна важност за града и след стартирането му, проблемите, свързани с провеждането на празника, биха отстъпили на заден план. С наближаване на „Цветница“ обаче възниква въпрос има ли възможност да се съчетаят интересите на празника с тези на планираната рехабилитация на площада.

При сегашното положение би било по-добре да изчакаме провеждането на „Цветница“ и да започнем работа по рехабилитацията на площада след 2-ри април. За целта, ще е достатъчно да се изготви алтернативна схема за разполагане на търговците, която почива на опита, натрупан през минали години.“

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова поясни, че публикуваната схема за празника остава в сила. Образно може да се каже, че майсторите-занаятчии могат да останат на площад „Тодор Кирков,“. Останалите търговци с бирарии и други щандове, които миналата година бяха на площад „Екзарх Йозиф Първи“ пред общината, ще се разполагат по булеварда и в двора на казармата.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч