Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Библиотека спечели проект за популяризиране на самолетната фабрика в Ловеч

ÐиблиоÑека ÑпеÑели пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð·Ð° попÑлÑÑизиÑане на ÑамолеÑнаÑа ÑабÑика в ÐовеÑ

Регионална библиотека  „Проф. Беньо Цонев“ в Ловеч спечели финансиране на проект за популяризиране на самолетната фабрика в града. Проектът е разработен по реда на Правилата за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата.

Общата стойност на проекта е 9 620,00 лева. Проектното предложение включва издаване на библиография „Държавна самолетна фабрика в Ловеч (1939 – 1954 г.),  изложба на същата тема, участия в краеведски срещи на Обединение „Мизия”, посещение на новата модерна  бургаска библиотека, оказване на методическа помощ на читалищни библиотеки в регион Ловеч.

Държавната самолетна фабрика в Ловеч е изградена по замисъла на Въздушните войски от 1938 г. за създаване на модерна фабрика за производство на самолети. В края на 1941 г. в изградените основни постройки се слага началото на дейността Разработката и строителството на самолети продължава до 1954 г., когато самолетостроенето в България се закрива, а фабриката в Ловеч, с ново име и с нова производствена номенклатура, продължава да работи в областта на машиностроенето.

Община Ловеч, пресцентър

09.08.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч