Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Бюрото по труда е обявило за седмицата 44 свободни работни места в общината

ÐÑÑоÑо по ÑÑÑда е обÑвило за ÑедмиÑаÑа 44 Ñвободни ÑабоÑни меÑÑа в обÑинаÑа

Свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Ловеч за общината към 8 януари 2019 г., са 44 броя, според справка, предоставена на кмета на Община Ловеч.

Търсят се осем броя работници в производство на вино, трима машинни оператори на металообработващи машини, двама производител мебели, трима общи работници, двама кроячи текстил, двама готвачи и други. Бюрото в Ловеч е обявило още работни места в Троян, Добрич и село Йоглав, община Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия