Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Читалището в Дренов отбеляза 95-годишна дейност

ЧиÑалиÑеÑо в ÐÑенов оÑбелÑза 95-годиÑна дейноÑÑ

Народното читалище „Пробуда – 1927 г.“ в село Дренов отбеляза на 20 август 2022 г. своята  95-годишнина. Поздравителен адрес изпрати кметът Корнелия Маринова, който бе прочетен от Даниела Цанова, секретар при Община Ловеч. В адреса се казва:

„Имам честта и удоволствието да Ви поздравя от мое име и от името на ръководството на Община Ловеч по повод годишнината на местното читалище. То носи хубавото име „Пробуда“, за да ни напомня, че  човешката природа се нуждае от постоянно пробуждане за красиви мисли и чувства. Считам, че това и правят самодейците и читалищните деятели чрез своята дейност. Водещата идея е да съхранят, популяризират и развият духовните традиции и те да стигнат до младото поколение. Тук не може да не споменем вокалната група при читалището, която не случайно се казва „Бодър дух“!Днешният празник е заслужено признание за всички вас - танцьори, певци, музиканти и библиотекари, които със своя безвъзмезден труд, любов и талант пазят българския дух.“

Тържеството се състоя на площада с участие на местни самодейци.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч