Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Държавното горско стопанство официално откри Седмицата на гората в Ловеч

ÐÑÑжавноÑо гоÑÑко ÑÑопанÑÑво оÑиÑиално оÑкÑи СедмиÑаÑа на гоÑаÑа в ÐовеÑ

Седмицата на гората (1 – 7 април) бе официално открита днес в Ловеч от Държавното горско стопанство (ДГС). Лесовъдите поднесоха венец пред паметника на лесничея Никола Василев на алеята „Баш бунар“, на която той е създател и първи залесител. Василев е лесовъд и инициатор на първите организирани залесявания по склоноветe на Стара планина.

Горските служители засадиха край паметника три фиданки от вида обикновена ела.

Празника честити на колегите си и на всички от лесовъдската колегия директорът на ДГС инж. Младен Миков. Той пожела здраве, твърдост, упоритост и успех.

Седмицата на гората е традиционен празник на българската гора и на лесовъдите в България. Отбелязва се всяка година през първата цяла седмица на април, като началото е поставено през 1925 г. В този период горските структури в цялата страна организират кампании, свързани със залесяване и почистване на горски територии. Провеждат се и събития с деца от училища и детски градини.

ДГС – Ловеч, вече извърши в края на март залесяване с ученици от СУ „Тодор Кирков“ в зоопарка с участието и на кмета Страцимир Петков. На 9 април дръвчета ще засаждат в разсадника на ДГС в с. Сливек 60 ученици от четири училища - ОУ „ Проф. Димитър Димов“, ОУ „Христо Никифоров“,  ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и ПГМЕТ. Това се прави в изпълнение на дейността „Засади дърво“ от Общинската програма за превенция на дигиталната зависимост 2023-2024 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ловеч.

По-рано през март горските служители почистиха от храстова растителност туристическата пътека „Римски път“ над Ловеч и парка в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания в с. Сливек.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч