Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Делегация от Ловеч ще участва в обмен на опит по въпросите на предучилищното образование в Лавал

ÐелегаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñе ÑÑаÑÑва в обмен на Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ вÑпÑоÑиÑе  на пÑедÑÑилиÑноÑо обÑазование в Ðавал

Делегация от петима професионалисти от Ловеч ще участва в обмен на специалисти по въпросите на предучилищното образование, който ще се проведе в Лавал, Франция, в периода 12 – 19 ноември 2017 г. Това бе съобщено на пресконференция в Община Ловеч.

Гостуването  се по линия на френско-българския обмен на  професионалисти  на тема  „Ранно детство“.  Избраният период съответства на академичната седмица на детската градина „Условия за растеж“.

Визитата е част от дейността на комитета за побратимяване между градовете Ловеч и Лавал, което се осъществява с помощта на фондация „Доверие - България“ с президент Патрик Мусе.

Приемната страна поема грижата за пътните разноски, настаняването и храната на български професионалисти. В състава на делегацията  са включени  Димитринка Дренска – началник-отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч,  представители на детски градини и ясли в Ловеч , като  и преводач.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч