Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Делегация от Ловеч участва в Първия международен форум на древните градове в Рязан, Русия

ÐелегаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ¾Ð²ÐµÑ ÑÑаÑÑва в ÐÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑоден ÑоÑÑм на дÑевниÑе гÑадове в РÑзан, РÑÑиÑ

В дните от 15 до 19 август делегация от Ловеч ще участва в Първия международен форум на древните градове в гр. Рязан, Русия. Делегацията до побратимения град ще ръководи Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч. В състава ѝ са още Капка Кузманова, директор на РИМ – Ловеч и представители на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, Ловеч.
Капка Кузманова ще представи мобилна изложба „Мелта-Ловечъ-Ловеч“. Това са 28 цветни книжни постера, които разказват историята на Ловеч от древността до Освобождението от османско иго през 1877 г.
В рамките на историческия панел на форума ще бъдат представени и два филма на РИМ-Ловеч. Това са документалният филм „Ловешка крепост разказва“, създаден по проект „Подкрепа и развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“, и документално-анимационният филм „Ловеч в руско-турските войни през деветнадесети век“, изработен по повод 140 години от Освобождението на Ловеч от османско иго.
Танцьорите от Младежки  танцов състав „Ловеч“ при ЦПЛР-ОДК, гр. Ловеч, ще участват в празничните концерти, като ще представят фолклорни танци от различните етнографски  области на България. Художествен ръководител и хореограф на състава е Цветомира Стоянова.
Целта на Форума е запазване и развитие на културата, историята и традициите на древните градове и тяхното популяризиране. Насърчава се развитието на междурегионалното и международното партньорство по отношение подобрение на градската среда в историческите градове, развитието на културата и туризма, популяризиране на историческото и културното наследство. Осъществява се обмяна на опит и добри практики между участниците относно опазването и развитието на историческите градове.
В бизнес програмата се предвиждат конференции, кръгли маси, панелни дискусии. В рамките на културната програма ще има изложби, концерт на творчески групи, театрални продукции, презентации на храни, исторически репродукции и др.
Поканени да участват са градове от целия свят, който имат повече от 500 година история.

Виж официална страница на форума
https://drevniegoroda.ru/ 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч