Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Денят на голямото почистване в Ловеч тази година е 16 септември (събота)

ÐенÑÑ Ð½Ð° голÑмоÑо поÑиÑÑване в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñази година е 16 ÑепÑемвÑи (ÑÑбоÑа)

Денят на голямото почистване в Ловеч тази година е 16 септември (събота) от 9.00 часа, информират от Община Ловеч.  Акцията е част от кампанията „Да изчистим България заедно” на БТВ и тя е подкрепена от Министерството на младежта и спорта.

Екипът на Община Ловеч информира жителите на Община Ловеч, че и тази година ще се грижи за провеждането на инициативата, подпомагайки гражданите и доброволците в общината чрез координиране работата на екипите, осигуряване на чували, ръкавици и други консумативи.

През 2017 кампанията е издигната на ново ниво с основна цел - заедно да работим за поддържането на чистотата на местата където живеем, да се изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

В хода на кампанията  всички, които имат отношение към опазването на околната среда, ще могат да демонстрират на сайта на БТВ пред цяла България своята добра идея или практика, която елиминира боклука по интересен и различен начин или го превръща в нещо ценно.

Как да участваш?

Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на каузата да направим България чиста.

Ако Вие сте един от нас – българите, които имаме отношение към опазването на околната среда и вярваме, че България може да бъде чиста, добре дошли!

Можете да се включите в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно” по два основни начина:

  1. Организирайте своите близки и/или приятели в малка инициативна група по почистването.
  2. Присъединете се към някоя от организираните акции:
  • Акция по почистване на Зоопарк Ловеч и района около него, организирана от ОКБППМН и Сдружение „Екомисия 21 век“ с участието на доброволци и членове на Общински ученически съвет – Ловеч и деца от ЦНСТДМ 1,2 и 3 – гр. Ловеч;
  • Акция по почистване на обществени площи в гр. Ловеч и 34 населени места на община Ловеч, като:

1. Ул. "Иван Драсов", кв. Вароша (цялата дължина, от двете страни на транспортния мост);
2. Ул. "Полк. Ал. Кусев", от ул. "Трети март" до Околовръстния път;
3. Бул. "Мизия" - източен тротоар, от ХМ "Т-маркет" до входа на кв. "Здравец", вкл. зелената площ при "Гознишка бара";
4. Корекцията на "Гознишка бара", включително зелените площи, от входа (моста) на ж.к. "Червен бряг", до входа на ХМ "Лидъл";

5. Алея "Баш-бунар", включително рибарската пътека;
6. Зелени площи и градинки в 34 населени места на Община Ловеч;

  • Акция за почистване на терена около областната болница, организирана от Областна администрация Ловеч, под надслов „Ние сме един отбор! Да изчистим боклука около болницата“;

Снабдете се с чували и ръкавици – същите ще са налични от 11.09 до 15.09 при охраната на Община Ловеч и ще могат да бъдат получавани безплатно от 08.00 до 17.00 часа, срещу заявено място за почистване за координиране дейността на вашата група и организиране на местата за сметоизвозване;

Заредете се с ентусиазъм и добро настроение;

Събраните отпадъци следва да бъдат складирани в близост до контейнери и кофи за смет, за да се ускори извозването им през следващите 2 дни;

След Деня на голямото почистване, 16 септември, продължавайте Вашия ангажимент за опазване на околната среда, като качвате на Картата на „Да изчистим България заедно” Вашите добри идеи или практики, които елиминират боклука по интересен и различен начин или го превръща в нещо ценно.

Важно: Не използвайте деня за почистване, за да изчистите мазета, тавани и дворни пространства. Струпването на едрогабаритни отпадъци затруднява извозването на отпадъци от обществени места. Почистването на жилищни имоти не е цел на „Да изчистим България заедно”.

Телефон за връзка относно провеждането на кампанията на територията на Община Ловеч – 068/688 205 – инж. Георги Нинов – главен експерт „Околна среда“.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч