Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Денят на народните будители в Йоглав, община Ловеч, събра две читалища

ÐенÑÑ Ð½Ð° наÑодниÑе бÑдиÑели в Ðоглав, обÑина ÐовеÑ, ÑÑбÑа две ÑиÑалиÑа

Денят на народните будители в село Йоглав, община Ловеч,  беше почетен с редица събития, като събра две читалища. Още рано сутринта на 1 ноември входът на кметството и читалището беше подобаващо украсен от читалищното настоятелство с постери, табла и знамена.

В читалищната библиотека се проведе литературно четене с ученици  на тема: „Духовни водачи на България“. Малките бъдещи будители от детска фолклорна формация „Югла“ изработиха тематично табло, на фона на което четоха на глас и обменяха знанията за делото на българските просветители, книжовници и революционери. С подходящи стихчета и песни те изказаха уважението си и към съвременните будители - учители, писатели,  книжари и издатели, на хора на перото и книгата, на читалищните дейци, поддържащи буден народния дух и вдъхновители на ценностите на българските традиции и култура.

Вечерта се състоя съвместно тържество на две читалища - Йоглав и Лисец. За пореден път се осъществи традицията за обединяване и сближаване на читалищната общност. Празникът беше открит от Еленка Щерева, секретар на народно читалище „Пробуда 1926 г.“, село Йоглав. Тя поднесе приветствие към всичките шестдесет присъстващи бивши и настоящи самодейци и читалищни членове. Сред тях бяха кметският наместник на Йоглав Виолин Димитров и бъдещият кмет на селото Анелия Ангелова, които пожелаха здраве, много творчески успехи, съхраняване и предаване на местните традиции на младото поколение.

Гостите от НЧ „Светлина 1927 г.“, село Лисец, получиха цветя, символични подаръци и грамоти от домакините за участие в съвместния празник под надслов „С музика, песни и танци-заедно, на 1 ноември-деня на народните будители!“ Ръководителят на танцовия състав „Жарава“ и певческа група „Щурци и славеи“ Георги Карамишев също поднесе своя подарък и поздрав към Фолклорна група „Югла“ и към присъстващите млади читалищни дейци, с пожелание да продължават започнатото от техните предци.

Последва поздравителен рецитал за будителите, изпълнен от ученици.

Вечерта продължи със съвместните изпълнения на песни и танци на присъстващите състави под музикалния съпровод на младите самодейци от село Лисец - изпълнителят на йоника и гайда  Мартин Петров и кларнетистът Йордан Валентинов. Празникът завърши с обещания за нови общи срещи за обмен на културни  идеи.

Община Ловеч, пресцентър

02.11.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч