Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Детската градина в Славяни изпрати бъдещите първокласници

ÐеÑÑкаÑа гÑадина в СлавÑни изпÑаÑи бÑдеÑиÑе пÑÑвоклаÑниÑи

В детска градина „Люляче“, изнесена група „Слънчо“ – с. Славяни, изпратиха днес бъдещите първокласници. На тържеството децата със стихчета, песни и танци казаха:  „Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!“.

Благодарност за всеотдайната работа и грижи за децата отправи към учители и персонал кметът на селото Петя Георгиева. На децата, отиващи в училище, тя пожела да бъдат упорити, да се учат прилежно и да имат и много приключения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч