Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Детските ясли и градини в Община Ловеч отварят от 1 юни

Детските ясли и детските градини на територията на Община Ловеч се отварят за посещение на деца, считано от 01.06.2020 година, понеделник. Това става ясно от Заповед  З-740 от 21.05.2020 г. на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Със същата заповед се утвърждават Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли на територията на Община Ловеч, които са неразделна част от заповедта.

(Виж прикачен файл)

Възлага се на директорите на детски ясли и градини организирането на дейностите при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от държавните здравни органи.

Заповедта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерски съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен инспектор, Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с чл. 63, ал. 4 и ал. 9 от Закона за здравето.