Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ДИРЕКТОРЪТ НА РЗИ ГР.ЛОВЕЧ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, СЧИТАНО ОТ 00.00 ЧАСА НА 17.03.2021Г. ДО 04.04.2021Г.