Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Директори и общинари обсъдиха и приеха формулите за финансиране във функция „Образование“

ÐиÑекÑоÑи и обÑинаÑи обÑÑдиÑа и пÑиеÑа ÑоÑмÑлиÑе за ÑинанÑиÑане вÑв ÑÑнкÑÐ¸Ñ âÐбÑазованиеâ

Директори на училища и детски градини на 26 февруари 2018 г. обсъждиха и приеха новите формули за 2018г.,  които съответстват на  реформирана система за финансиране във функция „Образование“.

Това стана в залата на Общински съвет Ловеч в присъствието на кмета  Корнелия Маринова, заместник- кметовете Венцислав Христов и Цветан Георгиев, както и Еленко Начев, началник на Регионалното управление по образованието –Ловеч.

Отпуснатите средства са не само по стандарт за ученик и стандарт за дете, но и по нововъведения стандарт за паралелка и за група, както и на стандарт за институция. Тези три стандарти се умножават по регионалния коефициент, в зависимост от географските и демографски характеристики  на общината.

Във връзка с днешното обсъждането на предложените от община Ловеч формули бяха постъпили три предложения от училища и едно от детска градина за промени. Те бяха обсъдени и приети.

В срок до 28 февруари кметът на Общината ще утвърди обсъдените и приети формули. 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч