Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Директори на училища и детски градини в Ловеч обсъждаха формули за Бюджет 2023

ÐиÑекÑоÑи на ÑÑилиÑа и деÑÑки гÑадини в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾Ð±ÑÑждаÑа ÑоÑмÑли за ÐÑÐ´Ð¶ÐµÑ 2023

Директори на училища, общежития и детски градини в Община Ловеч обсъждаха на 25 август 2023 г. формули за Бюджет 2023. На две последователни срещи заместник-кметът Венцислав Христов разясни повода за срещите. Участваха още Десислава Иванова, началник отдел "Икономически дейности и бюджет", и Стефка Заекова, главен експерт "Финанси и бюджет".

„Събираме се в необичайно време за приемане на формулите във функция „Образование", почти осем месеца от бюджетната година и оставащи само четири“, каза в началото на първата среща зам.-кметът Венцислав Христов.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за 2023 г., приет в края на юли и обнародван на 1 август 2023 г., формулите за 2023 г. по чл. 282, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование се утвърждават в едномесечен срок от обнародването на закона за държавния бюджет в "Държавен вестник". Срокът изтича в края на този месец и това е причината за настоящата среща.

Няма нови предложения за промени и възражения във връзка с предложените от общината формули и правила за разпределение на средствата по дейности. Целта на формулите е по-добра оперативност, максимална справедливост при разпределяне на средствата между училищата, ученическо общежитие. Пред всички директори и главни счетоводители на образователните институции стои въпросът за ефективното планиране на бюджетните средства и в последствие ефективното използване.

Предстои да се разпределят по параграфи 23 495 271 лв. от стандарти и нормативи и 1 407 192 лв. от преходен остатък в държавни дейности, както и 66 058 лв. в местни дейности, с които средства ще разполагат образователните институции, с първостепенен разпоредител община Ловеч, като начален бюджет за 2023 г.

Отговорност на директорите е поддържане и подобряване на материалната база, осигуряване на необходимите условията, при които да се обучават децата. За това при необходимост свободният финансов ресурс би следвало да се насочи към местата и дейностите, които ще доведат до подобряване на качеството на образование.

„Следващите две седмици ще бъдат много динамични, като 11 септември е крайният срок училищата да внесат в общината своите бюджети по параграфи, а ако е възможно и по-рано“, подчерта зам.-кметът Венцислав Христов. Разяснени бяха и въпросите за увеличението на учителските заплати и за преходния остатък.

По-късно през деня на същата тема се проведе среща и с директорите на детските градини. Общинският бюджет би трябвало да бъде приет от общинските съветници на заседание на 12  септември, а на 28 септември се предвижда на училищните директори да бъдат връчени бюджетите.

Община Ловеч, пресцентър

25.08.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител