Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дистанционното обучение за работа с машина за гласуване за РИК 11 – Ловеч, е на 20 и 22 март

ÐиÑÑанÑионноÑо обÑÑение за ÑабоÑа Ñ Ð¼Ð°Ñина за глаÑÑване за РÐÐ 11 â ÐовеÑ, е на 20 и 22 маÑÑ

Община Ловеч напомня, че дистанционното обучение за работа с машина за гласуване за РИК 11 – Ловеч,  е днес, 20 март. Отнася се за всички членове на СИК.

Подробности:

Обучението е на 20.03.2023 г. (понеделник) от 18:00 ч., времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 377 122 023 793
Passcode: tYxoi9

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: dimi_stz@abv.bg

Следващо обучение на 22 март:

Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 11 – Ловеч      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 22.03.2023 г. (сряда), Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 507 896 45
Passcode: KUe4cy

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев Ел. поща: dimi_stz@abv.bg

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч