Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Днес празнува най-прогресивната и градивна част от нашето общество

ÐÐ½ÐµÑ Ð¿ÑазнÑва най-пÑогÑеÑивнаÑа и гÑадивна ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑеÑо обÑеÑÑво

Уважаеми граждани и гости на Ловеч!

На 1 ноември по традиция отбелязваме Деня на народните будители – най-прогресивната и градивна част от нашето общество. Будителите са хора, които активно  работят за познание за националната история, за  правилната употреба на майчиния език, хора, които се прекланят пред родната култура и националния  дух.

Това са знайни и незнайни хора, които пазят чисти народните идеали и не позволяват вярата в тях да угасне. Този ден увековечава паметта на гигантите на непобедимия български дух, на творците на родната реч, на големите дейци за народното пробуждане. Отдава почит на учители, журналисти, писатели, хора, които работят за тържеството на науката и изкуството. Радостно е, че Ловеч е вложил толкова енергия и талант в тази сфера –  излъчил е трима патриарси на Българската православна църква, родил е песента „Върви, народе възродени“,  наричат го  още „градът на професорите“.

Затова днес трябва да се чувстваме горди и признателни.

Честит празник на всички българи, които живеем в този безграничен свят на будността, на честта и достойнството.

Корнелия Маринова,

Кмет на Община Ловеч

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч