Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Доставен е нов автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване в Община Ловеч

Извършена е доставката на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване със система за измерване на отпадъка, собственост на Община Ловеч. Доставката е във връзка с изпълнение на договор №787/18.12.2017 г.  между  Община Ловеч и фирма „Автокам България“ ООД. 

Цената на поръчката е малко над 300 000 лв. (без ДДС). Марката на камиона е Mercedes Benz, а надстройката е Zoeller.

Договорът включва сервизно и гаранционно обслужване за две години, считано от датата на приемане на автомобила.

С новата техника ще се обслужват 34-те населени места в общината от БД „Комунални дейности“. Днес, 13 юни,  возилото бе прието от  изпълняващия длъжността кмет на Община Ловеч Даниел Колев.