Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Доставиха нова апаратура в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, закупена със средства на Община Ловеч

ÐоÑÑавиÑа нова апаÑаÑÑÑа в ÐÐÐÐ âÐÑоÑ. д-Ñ ÐаÑаÑкев СÑоÑновâ, закÑпена ÑÑÑ ÑÑедÑÑва на ÐбÑина ÐовеÑ

Доставена бе нова апаратура за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД  в  Ловеч, която е закупена със средства на Община Ловеч.  Става дума за японски видеогастроскоп  PENTAX , доставен от фирмата „Тримед Медикал“ ООД и монтиран в отделението „Гастроентерология“  при д-р Пламен Върбанов.

Документите за дарението подписаха изпълнителният директор на болницата д-р Румяна Нановска, зам.-кметът на Община Ловеч Венцислав Христов и Ясен Кожухаров, представител на фирмата-доставчик.  На събитието присъстваха още д-р Димитър Димитров, директор на Дирекция "Образование, здравеопазване, култура и туризъм",  и Христо Христов, старши юрисконсулт.

По-рано с решение № 703/29 март 2018 г. Общинският съвет реши да отпусне 35 000 лева за закупуване на апаратура за нуждите на болницата и извършване на непарична вноска в капитала на дружеството с нея.

На 7 януари 2019 г. апаратурата бе доставена, монтирана и бе демонстрирано как се работи с нея.

Това е модерна и многофунционална  техника, с която може да се „вижда“  вътрешността на човешкото тяло през оптика с голяма разделителна способност. С апарата също може да се раздува, да се изсмуква, да се захваща, да се промива и да се суши. Тоест освен да наблюдава,  това е и хирургически инструмент – има щипки и може да взема парче марля, например. Всяко проведено наблюдение остава като дигитален запис в апарата.

Десет години отделението е ползвало друг видеогастроскоп, който е амортизиран и от шест месеца не работи, обясни д-р Пламен Върбанов.

„Изказвам своите безкрайни благодарности за голямата отзивчивост на Община Ловеч, на съветниците, които решиха да се закупи тази най-модерна апаратура. Това е от голямо значение за нас. Сега отпадат ограниченията за прием на пациенти и няма да ги пращаме другаде“, каза изпълнителният директор на болницата д-р Румяна Нановска.

Нека се увеличат способностите за лечение в ловешката болницата, да има повече клинични пътеки и повече доволни и излекувани пациенти, каза зам.-кметът Венцислав Христов.

Д-р Румяна Нановска съобщи още, че до края на месец януари в ортопедията ще бъде доставен  С рамо ( це –рамо) за рентгена, който ще осъществява моментна снимка на костите и дава перфектен рентгенов контрол.  Доставен е и нов скенер, очаква се само лицензията за него. Видеогастроскопът,  це-рамото и скенерът - това са трите неща, които са много важни за болницата, каза д-р Румяна Нановска.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия