Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дружество „Традиция“ ще възстанови залавянето на Апостола по повод 19 февруари

ÐÑÑжеÑÑво âТÑадиÑиÑâ  Ñе вÑзÑÑанови залавÑнеÑо на ÐпоÑÑола по повод 19 ÑевÑÑаÑи

Представители на ловешкия клуб към Национално дружество „Традиция“ имаха разговор на 30.10.2017 г. с кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и заместник-кмета Венцислав Христов по подготовката за отбелязването на 19 февруари 2018 г., когато се отбелязват 145 години от гибелта на Левски. Идеята е да се направи историческа възстановка на залавянето на Апостола, като се пресъздадат събитията през далечния декември.

Историята сочи, че на 27 декември през 1872 г. призори турските заптиета обграждат Къкринското ханче и след кратка схватка залавят Апостола на свободата.  

Такава възстановка не е правена от много десетилетия, сега има идея да се привлекат и членове на дружествата от Троян и Севлиево.

Общината ще се включи в подготовката и провеждането на събитие, ще се търси и помощта на Драматичен театър Ловеч, каза кметът Корнелия Маринова. Предстои изготвяне на сценарий и уточняване на изпълнителите на историческите лица.

Забележка: Залавянето на Левски според художника Борис Цветанов

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч