Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Екип на Община Ловеч участва в семинара на Международната банка за възстановяване и развитие в Сливен

Ðкип на ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ ÑÑаÑÑва в ÑеминаÑа на ÐеждÑнаÑоднаÑа банка за вÑзÑÑановÑване и ÑазвиÑие в Сливен

Екип на Община Ловеч взе участие в семинар на Международната банка за възстановяване и развитие на тема: „Обновяване на изоставени територии в България: Как да превърнем проблемните градски територии в потенциал за развитие?“ Семинарът се проведе в град Сливен в периода от 14 до 16 юни 2022 г.

Участваха представители на МРРБ, Националния център за териториално развитие, общините Варна, Габрово, Враца, Монтана, Ловеч и домакините от Сливен.

Една от разработените от семинара теми беше преустройството на казармен терен в град Сливен. В процеса на работа главният архитект на Община Ловеч арх. Минчо Петков сподели опита по организиране и провеждане на конкурса за преустройство на ловешкия казармен терен. Семинарът се проведе във формата Шарет (Charette) – интензивна форма за бързо генериране на идеи от разнообразна група участници в процеса на планиране и инвестиционно проектиране. Резултатите бяха представени пред Стефан Радев, кмета на Община Сливен, и група от заинтересовани инвеститори от общината.

Следващите срещи в рамките на проекта ще се състоят до края на годината.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия