Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Екип от експерти на община Ловеч проведе информационна среща с граждани

Ðкип Ð¾Ñ ÐµÐºÑпеÑÑи на обÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ñоведе инÑоÑмаÑионна ÑÑеÑа Ñ Ð³Ñаждани

Екип от експерти на община Ловеч проведе информационна среща с граждани във връзка с обявен  прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в Ловеч за включване в проектно предложение за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
На 08.08.2018 г. от 17:30 ч. в залата на Общински съвет – Ловеч екип от експерти на Община Ловеч проведе информационна среща с граждани във връзка с обявен  прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в Ловеч за включване в проектно предложение за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
На срещата бяха представени реда и начина за регистрация на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, съгласно ЗУЕС, допустимост на сградите и дейностите, които ще бъдат финансирани, обсъдиха се критериите за подбор на сградите, както и условията за сключването на договор за целево финансиране.
Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и документи за попълване, може да намерите на сайта на Община Ловеч: Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Документи за регистрация на СС и ЗИФП ще се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа до 31.10.2018 г. в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 344 и 346.
За повече информация относно програмата: 
тел: 068/ 688 217 - инж. Веселина Нановска ; 
тел: 068/ 688 276 - Марияна Йочева
тел: 068/ 688 201 - Десислава Йорданова и Нора Петкова
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч