Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Готов е графикът за събранията в населените места на Община Ловеч

ÐоÑов е гÑаÑикÑÑ Ð·Ð° ÑÑбÑаниÑÑа в наÑелениÑе меÑÑа на ÐбÑина ÐовеÑ

Готов е графикът за провеждане на отчетните събрания на кметовете на кметства и кметските наместници в населените места на Община Ловеч през 2018 година. В него са включени всичките 34 селища в общината, като първото събрание е в село Слатина на 23 март от 9.00 часа в читалището. В графика последно е село Тепава, като събранието е на 20 юни от17.00 часа в клуба на пенсионера.

За подробности виж в прикачения файл.

Файлове:

график села.jpg график села.jpg

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч