Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Готова е областната здравна карта и тя бе окончателно приета в РЗОК-Ловеч

ÐоÑова е облаÑÑнаÑа здÑавна каÑÑа и ÑÑ Ð±Ðµ оконÑаÑелно пÑиеÑа в РÐÐÐ-ÐовеÑ

Готова е областната здравна карта и тя бе окончателно приета в Ловеч на 23.02.2018 г., съобщи представителят на Община Ловеч д-р Димитър Димитров, директор "Образование, здравеопазване, култура и туризъм".

В комисията са включени още областният управител, представители на РЗИ-Ловеч, на РЗОК-Ловеч, на районните колегии на съсловните организации БЛС, БЗС и БАПЗГ, на организациите за защита правата на пациентите и на общините.

Предвид съкратените срокове бе създадена спешна организация за съвместни действия между представителите от разлините институции с цел своевременно изпълнение на ангажиментите. След задълбочен анализ и оценка на потребностите от спешни, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ, областната здравна карта бе одобрена единодушно, за да се осигури достъп на населението на областта до отделните видове медицинска и стоматологична помощ.

Файлове:

rzok.jpg rzok.jpg

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч