Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Готова е схемата за разполагане на места за консумация на открито на пл. „Тодор Кирков“ в Ловеч

Готова е схемата за разполагане на места за консумация на открито на пл. „Тодор Кирков“ в Ловеч

Във връзка с приключване на ремонта на пл. „Тодор Кирков“  и прилежащите му пешеходни пространства, Общинската администрация в Ловеч изготви схема за разполагане на места за консумация на открито към заведенията за обществено хранене, разположени в зоната на ремонта. Местата са отбелязани в розов цвят.

Схемата може да се види в приложения PDF файл.

Заявленията за разрешения за поставяне на преместваеми обекти – места за консумация, в определените зони ще се приемат по досегашния ред.

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi