Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Готово е заданието за преустройство на терена на бившата казарма в Ловеч в градски парк

ÐоÑово е заданиеÑо за пÑеÑÑÑÑойÑÑво на ÑеÑена на бивÑаÑа казаÑма в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð² гÑадÑки паÑк

Изготвено е задание за „Преустройство на терена на бившата казарма в централната градска част на град Ловеч в градски парк“, съобщи на 13 март 2018 г. главният архитект на Община Ловеч арх. Минчо Петков. Целта е интегрирано възстановяване на изоставения и неизползван градски терен, който вече е предаден за стопанисване на общината.  След приобщаването на терена към градската структура той ще стане достъпен за населението и се създаде изпълнен с живот културен, образователен и спортно-рекреационен градски център.

В подготовка за обявяване на конкурс, Община Ловеч организира фокус-група от специалисти и общественици и инициира процес за директно представяне на идеи и предложения от гражданите. Проектът  за задание  ще бъде представен за широко обществено обсъждане.

Предвижда се да има три центъра – музеен, на изкуствата и център за спорт и развлечения.  Запазва се многофункционална открита площ за концерти на открито с място за сцена, техническо оборудване и обслужващи зони. Възможност ще има и за ресторант или кафе-аперитив с лятна градина.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч