Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Хор на слепите „Академик Петко Стайнов“ и смесен хор „Панайот Пипков“ с концерт на 12 октомври

Ð¥Ð¾Ñ Ð½Ð° ÑлепиÑе âÐкадемик ÐеÑко СÑайновâ и ÑмеÑен ÑÐ¾Ñ âÐÐ°Ð½Ð°Ð¹Ð¾Ñ Ðипковâ Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑеÑÑ Ð½Ð° 12 окÑомвÑи

На 12 октомври 2016 г. от 18.00 часа, в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“ в гр. Ловеч, ще се състои съвместен концерт на Смесения професионален хор на слепите „Академик Петко Стайнов“ с диригент Петър Матев и Смесен хор „Панайот Пипков“ с диригент Даниела Павлова. Публиката ще има удоволствието да се наслади на богата и разнообразна програма: църковно-славянски песнопения, произведения от български и западноевропейски автори, хорове из опери и др., поднесени с много майсторство от певците. Концертът се осъществява по проект ТВОРЧЕСКИ СРЕЩИ С НОВИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ НА СЦЕНАТА на фондация „Устойчиво развитие“, в партньорство с фондация „Хор на слепите „Академик Петко Стайнов“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика, и се посвещава на 90 г. от създаването на Българския хоров съюз и 120 г. от рождението на композитора Петко Стайнов. Входът е свободен.

Съорганизатори на концерта са Община Ловеч и Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“

 

 

Смесеният професионален хор на слепите е основан през 1935 г. от композитора Михаил Шекерджиев под името „Балкан“, а днес (от 17 ноември 1986 г.) носи името на един от най-големите български композитори академик Петко Стайнов. В този уникален в световната практика певчески колектив работят талантливи хора с нарушено зрение, като музиката е смисъл на живота им и начин за препитание и реализиране в обществото.

Доказал своето високо художествено равнище, на 1 октомври 1948 г., с правителствен Указ, хорът е обявен за професионален, и става първият в света смесен хор от незрящи изпълнители, субсидиран от правителството.

Репертоарът на състава е много богат и обхваща произведения от всички жанрове и стилове в музиката – предкласика, класика, романтизъм, съвременна музика, църковно-славянски песнопения, авторски обработки на български фолклорни песни, вокално-симфонични творби.

Любовта и всеотдайността на слепите хористи към музиката намират изява в издаване на грамофонни плочи, аудиокасети, два компактдиска, записи в Българското национално радио, изнасяне на стотици концерти в страната и чужбина (Германия, Чехия, Литва, Армения, Беларус, Унгария, Турция, Гърция).

За високите си постижения хорът е удостоен с ордените „Червено знаме на труда“ и „Св. Св. Кирил и Методий“ І степен, със „Златна лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци и Златен плакет на Българския хоров съюз, носител е на награди и отличия от фестивали и конкурси.

От 1997 г. диригент на състава е Петър Матев. Той завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София със специалност „хорово дирижиране“. Работи с различни хорови формации – детски, мъжки, смесени, фолклорни, с които концертира в Германия, Франция, Италия, Гърция, Швейцария, Люксембург, Испания, Турция, Македония. Има многобройни записи и издадени четири компактдиска.

Хор „Академик Петко Стайнов” заема достойно място като един от водещите състави в българската музикална култура.

 

 

Смесен хор „Панайот Пипков” е създаден през 1948 г. Това е любителска формация, която е продължител на хоровата традиция в Ловеч и обединява таланта и желанието на гражданите да се занимават с този вид изкуство. Формацията има богат и разнообразен репертоар, с който привлича своята публика. Има множество концерти в Ловеч и редица други градове, представя се с успех и на хорови фестивали в чужбина. Диригент на хора е Даниела Павлова, а корепетитор Валерий Хомяков.

 

 

Фондация „Устойчиво развитие“ е гражданска организация, регистрирана през юни 2001 г. по ЗЮЛНЦ, вписана е в регистъра на Министерството на правосъдието като организация, работеща в обществена полза.

Фондацията е създадена от група съмишленици със сериозен опит в гражданския сектор, обединени от обща мисия, споделени цели, от сходна жизнена философия и виждания за бъдещето. Общите виждания и принципи са изградени и са се доказали в продължение на повече от пет години екипна работа за реализация на партньорски проекти, застъпнически кампании, съвместно търсене на пътищата към решаването на сложни обществени проблеми.

Мисията на фондация „Устойчиво развитие“ е да спомогне за преодоляване на сериозните структурни проблеми в развитието на общностите в България и приобщаване към ценностите и постиженията на модерния свят.

 

 

Фондация „Хор на слепите „Академик Петко Стайнов“ е създадена през месец октомври 1999 г. от членове на хоровия колектив.

Основната задача на фондацията е да продължи дейността на Професионалния хор на слепите „Академик Петко Стайнов“ и да не допусне загиването на това изключително културно завоевание (до месец август 1999 г. съставът бе на издръжка към Съюза на слепите в България, но финансирането бе прекратено и незрящите певци останаха без работа).

Фондацията работи в сферата на културата и социалните грижи. Целите й са: подпомагане на творци незрящи инвалиди; издирване и обучение на талантливи слепи деца с перспектива за професионалното им израстване; тяхната рехабилитация и интеграция в обществото; използване на творческия им потенциал и осигуряване на възможности за реализацията им чрез разпространение и популяризиране на българската музикална култура.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч