Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

И за сряда има жълт код с отрицателни максимални температури

Рза ÑÑÑда има жÑÐ»Ñ ÐºÐ¾Ð´  Ñ Ð¾ÑÑиÑаÑелни макÑимални ÑемпеÑаÑÑÑи

Във връзка с получена информация за опасни явления на 08.02.2023 г. от НИХМ – МОСВ  Съгласно метеорологичната обстановка за 08.02.2023 г. се очакват потенциално опасни метеорологични явления. От НИМХ-МОСВ и МЦ на ВВС е обявен „жълт код“ за  студено време с отрицателни максимални температури. Минималните температури ще са предимно между минус 10° и минус 5°.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.           

            Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

5. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации - част „Действие при обилни снеговалежи, снежни бури и заледявания“ и „Други възможни извънредни ситуации“.

6. Да се създаде организация за почистване на сняг и лед за осигуряване на достъп до пожарните хидранти. Обозначаване на подземните ПХ с табели.

7. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

8. Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и топли дрехи за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на бедствени ситуации.

9. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112,  068668539; Оперативен дежурен  – 0889402912

Е – mail оперативен център: fscp-oc-lov@mvr.bg

                                                                       Оперативен център РД „ПБЗН” – Ловеч  

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч