Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Инициативата „Градска рециклиада“ стартира през март в Ловеч

ÐниÑиаÑиваÑа âÐÑадÑка ÑеÑиклиадаâ ÑÑаÑÑиÑа пÑез маÑÑ Ð² ÐовеÑ

Инициативата „Градска рециклиада“ стартира от месец март и продължава до месец декември 2023 г. в 15 избрани общини, между които и Община Ловеч.

Община Ловеч и „Екопак – България“ АД проведоха работна среща по повод най-мащабната инициатива за популяризиране на разделното събиране през 2023 г. „Градска рециклиада“.

Инициативата „Градска рециклиада“ има амбицията да увеличи с минимум 70% събраните количества рециклируеми отпадъци от пластмасови бутилки и алуминиеви кенове.

„ Разделното събиране е най- правилният и интелигентен начин за управление на отпадъците и е от изключителна важност, за да направим града си по-чист. Надявам се с общи усилия да подобрим общественото съзнание“, каза кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, която заедно със заместник-кмета Даниел Колев присъства на работната среща.

На нея бяха  дискутирани правилата на кампанията, ангажиментите на страните, отправени бяха  предложения, насочени най-вече за поставянето на контейнери за разделно изхвърляне на отпадъци в училищата.

Училищата ще се борят и за приза „екошампиони“. Победител ще бъде училището, събрало и предало най-голямо количество пластмасови и алуминиеви отпадъци.

От „Екопак – България“ АД заявиха също, че след успешно приключване на кампанията на обществени места на територията на общината ще бъдат поставени един или повече автоматични дефибрилатори. Поставянето им на оживени места е установена практика в цяла Европа, защото незабавно оказаната първа помощ в първите три минути след сърдечен арест многократно увеличава шансовете за оцеляване.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111