Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Избраха Петя Георгиева за кмет на ловешкото село Славяни до края на мандата

ÐзбÑаÑа ÐеÑÑ ÐеоÑгиева за ÐºÐ¼ÐµÑ Ð½Ð° ловеÑкоÑо Ñело СлавÑни до кÑÐ°Ñ Ð½Ð° мандаÑа

Общинските съветници в Ловеч на 27 юли 2023 г. гласуваха единодушно за Петя Георгиева да заеме длъжността кмет на село Славяни до края на мандата. Изборът се наложи поради кончината на досегашния кмет Петко Петков, като съветниците му отдадоха почит с едноминутно мълчание и ставане на крака. Той беше сърцат човек и винаги на своето място, каза кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова за покойника.

Кметът Корнелия Маринова предложи за овакантеното място кмет на кметството в Славяни да бъде избрана Петя Светославова Георгиева, тъй като тя е съвестен служител и е запозната с работата. Досега тя е заемала длъжност главен специалист „Административно и финансово обслужване" в Славяни и отговаря на изискванията за кмет.

Съгласно Изборния кодекс, когато до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се провеждат, а Общинският съвет избира кмет на кметството. Предложената Петя Георгиева положи клетва  в името на Република България да спазва конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководи от интересите на гражданите и да работи за тяхното благоденствие.

Поради важността на длъжността кмет на кметство и за защита на обществения интерес, кметът Корнелия Маринова предложи да бъде допуснато предварително изпълнение на акта. 

Община Ловеч, пресцентър

27.07.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч