Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Изграждат нова система за отопление в ОУ Св. св. Кирил и Методий в кв. „Гозница

ÐзгÑÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð° ÑиÑÑема за оÑопление в ÐУ Св. Ñв. ÐиÑил и ÐеÑодий в кв. âÐозниÑа

Община Ловеч ще изгражда нова система за отопление чрез производство на водородно-кислородна смес за ползване в  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в кв. „Гозница“. За целта на 18 май 2021 г. е обявена обществена поръчка за  „Водородно училище за чиста околна среда“– местонахождение ПИ 43952.509.9357, у.п.и.I, кв.27“, гр. Ловеч“, ОУ "Св. св. Кирил и Методий".

На 25.05.2021 г. е сключен договор ДВ-612 с изпълнител ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН ООД.  В училището в момента има два водогрейни котли от 1974 г. Целта е да се подменят, като се  изгради нова система за производство на водородно-кислородна смес. Тя ще подобри горивния процес на старите котли и да намали разхода на конвенциално гориво и отделянето на вредни емисии. Срокът за изпълнение на договора и изграждане на системата е 40 календарни дни, считано от датата на възлагателно писмо.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч