Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Изпълнението на приходите по местни бюджети в Община Ловеч за 2018 г. е 101.24 процента

Изпълнението на приходите по местни бюджети в Община Ловеч за 2018 г. е 101.24 процента, или на „плюс“ със 79 451 лв. Това съобщи на 4 януари на пресконференция кметът на общината Корнелия Маринова.

„Тези приблизително 80 хиляди лева се отчитат към момента, а в шестмесечен срок общината е длъжна да внесе точен отчет за изпълнение на бюджета. Това със сигурност ще  стане по-рано, но според тези предварителни цифри, с точност  99 процента, изпълнението е  това“, съобщи кметът на Ловеч.

Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост пък е преизпълнена  с 31 000 лева. Това означава, че планът по Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост е изпълнен на 102.09 процента.

„Акцентувам върху това, защото винаги някой казва, че не се планира както трябва, че е занижена приходната част. Бяхме атакувани в един момент и че е завишена приходната част. Очевидно, спазвайки указанията, които Министерството на финансите поставя пред общините, ние планираме достатъчно точно. И освен това работим достатъчно добре, за да постигнем висока събираемост, за да си изпълним плана по различните приходни части, за да можем да осигурим и нормалното функциониране на всички дейности“, допълни кметът Корнелия Маринова.

По отношение на Програмата за управление и разпореждане с имоти  най-добри показатели са при  приходите от наеми на земя, там изпълнението е над 135 процента, а при технически услуги за горските територии – 137 процента. Има и параграфи, по които не са достигнати 100 процента събираемост. Например твърде ниска е тя (52,55 процента)  по параграф 4022. Това са постъпления от продажба на сгради, а причината е, че не са реализирани съответните сделки, поясни кметът на Община Ловеч.