Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кипи подготовка за празника на село Лисец

Ðипи подгоÑовка за пÑазника на Ñело ÐиÑеÑ

Всеки ден в НЧ"Светлина-1927г." в Лисец, община Ловеч, се провеждат занимания с деца по интереси и кипи подготовка за празника на селото. По традиция той се провежда на 2 август в местността Врани кладенец, като се приготвя обредна чорба.

Миналата година на 28 юли читалището отбеляза своята 90-годишнина.  Тогава беше двоен празник  - освен читалището, селото също отпразнува своя ден.

Тази година на 2 август за 23-ри път Лисец ще празнува своя ден.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч