Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Клубът за народни хора в ловешкото село Дойренци с първо място на фестивал

ÐлÑбÑÑ  за наÑодни ÑоÑа  в ловеÑкоÑо Ñело ÐойÑенÑи Ñ Ð¿ÑÑво мÑÑÑо на ÑеÑÑивал

Клубът  за народни хора "Настроение "към Народно читалище "Просвета-1906 г. в ловешкото село Дойренци спечели първо място на фестивала "Тараклъка пее и танцува". Това съобщи секретарят на читалището Славка Тодорова.  Съборът  на българското фолклорно богатство се състоя на откритата сцена в  местността Тараклъка  до  с. Градище, област Плевен,  в дните 28 - 30 юли 2023 г. Клубът-победител  от Дойренци е с ръководител Стефан Иванов.  

Това е осмото издание на събора, който събра тази година над 130 са участниците.  Организатори са  кметство с. Градище, Община Левски, сдружение „Тараклъка пее и танцува“ и НЧ „Осъм – 1894“, с. Градище. Основната мисия на събитието е свързана със съхраняване на националната ни идентичност.

 

Община Ловеч, пресцентър

01.08.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч