Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова даде старт на пореден проект за енергийна ефективност на сгради

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова участва на 12 септември в  официалната церемония „Първа копка“ по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2", част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на  ОП  „Региони в растеж“ ‎2014 - 2020 г. Общата стойност на проекта е 1 151 352.40 лв., от които европейското финансиране е  978649.54 лв., а националното съфинансиране е 172 702.86 лв. Крайният срок за проекта е 17 февруари 2020 г.

Церемонията се състоя на ул. „Цачо Шишков“ № 39 и № 41, където се намира една от петте многофамилни жилищни сгради, избрани за саниране. Останалите сгради са на адресите ул. „Патриарх Евтимий“ № 6, ул. „Цачо Шишков“ № 42 А и № 50, ул. „Ген. Скобелев“ № 6 и ул. „Ген. Скобелев“ № 8.

„Самото име на проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2", предполага наличието и на други етапи. Имаше етап 1, ще има и следващи след етап 2“, каза пред хората кметът Корнелия Маринова.

В момента се изпълняват строително-монтажни дейности и има две напълно завършени жилищни сгради – ул.“Г. С. Раковски“ №3 и на ул. „Генерел Столетов“ № 26. По етап 3,  който се намира в процедура по избор на изпълнители на основната дейност по проекта „инженеринг“ .

Енергийната ефективност е без алтернатива и ние го показваме не само с проектите по ОП „Региони в растеж“, а и с 11 проекта  по Националната програма за прилагане на мерки за енергийна ефективност, допълни Корнелия Маринова.

Както и известно, целта на всички тези проекти е да се повиши енергийната ефективност в жилищните сгради, да се подобри комфорта на обитаване, експлоатационни характеристики и  се удължи жизненият им цикъл.

Енергийните спестявания водят и до по-малък  общ годишен разход на първична енергия и  емисиите на парникови газове.

На финала кметът на Ловеч пожела спорна работа на строителите, търпение на живущите в сградите за преодоляване на временния дискомфорт и успех на екипа на проекта за приключване на всички дейности по проекта в срок.